Zandwinning

Roelofs is al jaren gespecialiseerd in het winnen, klasseren en de verkoop van ophoog- en industriezand. Daarbij vormen kwaliteit en duurzaamheid de belangrijkste uitgangspunten. We zijn betrokken bij de exploitatie van 9 zandwinlocatie in Noord en Oost Nederland en één locatie in Duitsland. We leveren zand aan zowel bedrijven als particulieren.

 


 

Historie

We schrijven 1960. Herman Roelofs is net zelfstandig zandrijder geworden. Van meet af aan neemt hij zich voor een kwaliteitsproduct te leveren. De kwaliteit van het product is in het begin sterk afhankelijk van de GMC’s waarmee hij het zand aan de man brengt.

“Pas als die liepen”, zegt hij, “konden we vervoeren en leveren. Dat had niet zozeer  te maken met die GMC’s zelf, dat waren degelijke vrachtwagens. Maar als je die constant overbelast, tja, dan houdt het een keer op. Dat betekende dat we ’s avonds en ’s nachts lagen te sleutelen aan die dingen, om de volgende dag weer op pad te kunnen.” Ondertussen groeit het bedrijf en daarmee werden ook de investeringen steeds groter.

In 1964 begint Herman Roelofs zijn eerste eigen zandwinlocatie in Zutphen om vanaf daar het zand te verkopen.Heden bezit het bedrijf Roelofs vijf eigen zandwinningen en hebben we in vier zandwinningen een deelname.


Organisatie

Roelofs Zandwinning is onderdeel van de Roelofs, een bedrijf dat het integrale proces van ontwikkeling en ontwerp tot en met uitvoering, beheer, onderhoud en eventueel financiering in huis heeft. Roelofs onderscheidt zich als duurzaam kennisbedrijf in milieu, mobiliteit, riool- en infratechniek en als dus ook leverancier van GWW-grondstoffen.

Roelofs Zandwinning is een wezenlijk onderdeel van Roelofs. Niet alleen omdat hier de oorsprong van ons bedrijf ligt maar ook omdat het naadloos aansluit op de andere diensten die wij aanbieden. Roelofs beschikt over negen zandwinlocaties. Deze locaties worden door Roelofs of, in opdracht, door derden geëxploiteerd.

De organisatie bestaat uit weinig lagen. Door deze platte organisatiestructuur zijn wij in staat snel en slagvaardig te opereren. Niet alleen wanneer het gaat om de levering van zand, maar ook in combinatie met onze andere diensten en expertisegebieden.

De grootste kracht van Roelofs ligt in de advisering en realisatie van middelgrote en kleine projecten voor (semi-) overheden en private partijen. Roelofs voert deze opdrachten bij voorkeur uit op basis van innovatieve contracten.

Roelofs beschikt over bijna 60 jaar ervaring op het gebied van de (her)inrichting van openbare ruimten. Altijd gericht op de toekomst met oog voor omgeving én gebruikers. Het zijn immers deze gebruikers die de meerwaarde van de inspanningen van Roelofs ervaren. Als integrale dienstverlener, kennispartner en projectbeheerser is het grootste doel van Roelofs om “meer waarde aan ruimte” te geven.

Meer weten over Roelofs? Ga naar www.roelofsgroep.nl

Brancheverenigingen

Goede service en hoge kwaliteit staan hoog in het vaandel binnen Roelofs. Naast onze kwaliteitsmanagementsysteem, regulier uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken vinden we het ook belangrijk om aangesloten te zijn bij externe brancheorganisaties die onze kwaliteit bevorderen en regulier beoordelen.


Cascade is de naam van de branchevereniging voor zand- en grindproducenten in Nederland. Cascade heeft 9 leden. Deze vertegenwoordigen ongeveer 75% tot 85% van de Nederlandse grind- en industriezandproductie. De leden van Cascade richten zich vooral op de winning van grind- en industriezand voor gebruik in de beton- en asfaltindustrie.  Klik hier voor de website van Cascade.

Cascade betekent letterlijk ‘trapsgewijze waterval’. Deze naam staat symbool voor het winningsproces van zand en grind, waarbij stromend water en continue landschapsontwikkeling centraal staan. Een proces dat naast hoogwaardige bouwgrondstoffen ook volop kansen oplevert voor gebiedsontwikkeling

Bekijk hier een filmpje over Cascade in Ondernemend Nederland.

FODI,  de Federatie van Oppervlaktedelfstoffenwinnende Industrieën, is de landelijke brancheorganisatie van het Nederlandse zand-, grind-, klei- en kalksteenwinnende bedrijfsleven. Als de vertegenwoordiger van het overgrote deel van het Nederlandse oppervlaktedelfstoffenwinnende bedrijfsleven richt de belangenbehartiging van FODI zich in het bijzonder op de beleidsontwikkeling bij provincies en bij de rijksoverheid. Klik hier voor de website van FODI.

De NVLB is een vereniging van groothandelaren in bulkgrondstoffen voor de Nederlandse Bouw.

Een groothandel is een (commerciële) onderneming die voor eigen rekening en risico producten verhandelt die buiten de eigen onderneming zijn vervaardigd en die aan bedrijfsmatige (industriële) afnemers worden geleverd. Voor de NVLB bevinden de belangrijkste afnemers zich in de bouwsectoren als Burgerlijke en Utiliteitsbouw (Woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen en dergelijke) en als Grond-, Weg- en Waterbouw (Dijken, industrieterreinen, stadsuitbreidingen, wegen en spoorwegen).

De hoofdfunctie van de groothandel is het ‘voortstuwen’ van de grondstoffenstromen. De groothandel intermedieert daarmee tussen de mogelijkheden die de producent heeft om te verkopen en die de afnemer heeft om te kopen. De belangrijkste taak hierbij is de organisatie van het vervoer. Door de verregaande integratie van de groothandelsfunctie in de bedrijfskolom is deze functie veelal verbonden met de productie van de grondstoffen, waardoor de groothandel een verlengstuk van de productie wordt. Het belangrijkste kenmerk van deze verbondenheid is dat het in de praktijk over de feitelijke leverantie van de grondstoffen gaat.

Samenwerking

De NVLB heeft op 16 juli 2014 door een fusie met de Nederlandse Vereniging Zandwinners NVZ de scoop uitgebreid met de winning en levering van ophoogzand. Verder zijn met de fusie de werkzaamheden van de koepelorganisatie Stichting BouwGrondstoffenBranche overgedragen naar de NVLB.

Het belangrijkste doel van de fusie is het management van de verenigingen te vereenvoudigen en de belasting van de bestuurders te beperken. Door de grote overlap in het ledenbestand en het assortiment van de betrokken bouwgrondstoffen was dit een logische stap in de krachtenbundeling. De nieuwe organisatie wil zich inzetten als kenniscentrum voor een duurzame levering van bouwgrondstoffen, aan de beton- en asfaltindustrie en de grond-, spoor-, wegen- en waterbouw.


 


Kwaliteitsnormen

De hoge kwaliteit van onze zand- en grondstofproducten is de basis voor ons succes. We leveren deze hoge kwaliteit omdat we beschikken over onze eigen kwaliteitsdienst en laboratorium waarmee we altijd de gewenste kwaliteit kunnen waarborgen.

Door een goede beheersing van het totale productieproces en de voortdurende bemonstering voldoet ons product altijd aan de kwaliteitsnormeringen. We leveren zand onder BRL 9321, Schone-grond-verklaring en een CE-markering.

Roelofs hecht bovendien veel waarde aan duurzaamheid. Dit doen we bijvoorbeeld door gebruik te maken van zeer moderne, elektrisch aangedreven, zandwinwerktuigen en klasseerinstallaties. Deze installaties werken geheel op door waterkrachtcentrales opgewekte elektriciteit. Recent onderzoek liet zien dat de zandwinlocaties van Roelofs een buitengewoon lage CO2-uitstoot hebben.

Het uiteindelijke ophoogzand en geklasseerde industriezand wordt dan ook geheel CO2-neutraal gewonnen. Het zand wordt geladen met behulp van door dieselmotoren aangedreven shovels. Het gaat daarbij om de nieuwste modellen shovels met de minste CO2-uitstoot. Ons uiteindelijke doel is om het zand volledig CO2-neutraal te lokaliseren, te winnen en op het middel van transport te krijgen.

LEES MEER OVER DE CO2_PRESTATIELADDER


Werkwijze

Roelofs Zandwinning verkoopt en levert zand aan bedrijven én particulieren. Na de bestelling van de gewenste hoeveelheid wordt het zand op de zandwinlocaties op het vervoermiddel van de klant geladen. Het zand kan worden geladen als bulk of in Bigbags. Het is ook mogelijk dat we zand op locatie afleveren.

Al onze zandwinlocaties zijn op werkdagen geopend.

 

ALLE LOCATIES EN OPENINGSTIJDEN

 


Heeft u een vraag?


Kies betreffende locatie