Oosterweilanden

De zandwinning ligt centraal in de open ruimte tussen het Overijsselse Vriezenveen en Almelo. De locatie wordt omsloten door de Horstweg, Buitenlandweg, Boslandweg, Walstraat en Oostermaatweg. De zandwinning maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling Vriezenveen zuidoost waarin voorzien wordt in:

 • Een nieuw bedrijventerrein voor Vriezenveen;
 • Een rondweg ter ontsluiting van het nieuwe bedrijventerrein en ontlasting van de verkeersdruk op het Oosteinde in Vriezenveen;
 • Het zandwingebied dat naderhand zal worden omgezet in een waterplas van ca. 100ha en een (dag)recreatieve functie aan de noordkant dient te krijgen;
 • Natuurontwikkeling.

Vanaf de nieuwe randweg Rusluieweg en de Horstweg kunt u de zandwinning bereiken. De zandwinning Oosterweilanden B.V. is sinds 12 augustus 2013 operationeel.
Kijk op www.oosterweilanden.nl voor alle informatie over deze zandwinning.

De openingstijden van de zandwinningen zijn op werkdagen van 07.00 uur tot 16.00 uur.

Wij vragen u rekening te houden met de hieronder vermelde data waarop de zandwinning gesloten is.

 • 19 april 2019, Goede Vrijdag
 • 22 april 2019, 2e Paasdag
 • 30 mei 2019, Hemelvaartsdag
 • 31 mei 2019, vrijdag na Hemelvaartsdag
 • 10 juni 2019, 2e Pinksterdag
 • 29 juli 2019 t/m 16 augustus 2019, bouwvak
 • 23 december 2019 t/m 3 januari 2020, kerstvakantie 2019/2020

Heeft u een vraag?


Kies betreffende locatie