Contactgegevens

Horstweg DV
Vriezenveen

E: info@oosterweilanden.nl
T: +31 (0) 546 - 67 88 88
b.g.g. 06 - 10 89 77 21


G. (Gerrit) Hoekman

Contact

Oosterweilanden

De zandwinning ligt centraal in de open ruimte tussen het Overijsselse Vriezenveen en Almelo. De locatie wordt omsloten door de Horstweg, Buitenlandweg, Boslandweg, Walstraat en Oostermaatweg. De zandwinning maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling Vriezenveen zuidoost waarin voorzien wordt in:

  • Een nieuw bedrijventerrein voor Vriezenveen;
  • Een rondweg ter ontsluiting van het nieuwe bedrijventerrein en ontlasting van de verkeersdruk op het Oosteinde in Vriezenveen;
  • Het zandwingebied dat naderhand zal worden omgezet in een waterplas van ca. 100ha en een (dag)recreatieve functie aan de noordkant dient te krijgen;
  • Natuurontwikkeling. 

Vanaf de nieuwe randweg Rusluieweg en de Horstweg kunt u de nieuwe zandwinning bereiken. De zandwinning VOF Oosterweilanden is sinds 12 augustus 2013 operationeel.

Kijk op www.oosterweilanden.nl voor alle informatie over deze zandwinning.

De openingstijden van de zandwinningen zijn op werkdagen van 07.00 uur tot 16.00 uur.

Wij vragen u rekening te houden met de hieronder vermelde data waarop de zandwinning gesloten is.

• 25 december 2017 t/m 05 januari 2018, kerstvakantie 2017/2018
• 30 maart 2018, Goede Vrijdag
• 02 april 2018, 2e Paasdag
• 27 april 2018, Koningsdag
• 10 mei 2018, Hemelvaartsdag
• 11 mei 2018, vrijdag na Hemelvaartsdag
• 21 mei 2018, 2e Pinksterdag
• 6 augustus 2018 t/m 24 augustus 2018, bouwvak
• 24 december 2018 t/m 4 januari 2019, kerstvakantie 2018/2019

Bereken route

Contactgegevens

Horstweg DV
Vriezenveen

E: info@oosterweilanden.nl
T: +31 (0) 546 - 67 88 88
b.g.g. 06 - 10 89 77 21


G. (Gerrit) Hoekman

Contact